ROZKŁAD DNIA

Szczegółowy rozkład dnia w grupach młodszych ("Krasnoludki" i "Niedźwiadki"):

6.30 - 8.00 Schodzenie się dzieci.

8.00 - 8.30 ZAJĘCIA PORANNE: zajęcia indywidualne wg. własnych pomysłów lub zabawy w małych grupach;nawiązywanie i podtrzymywanie relacji z rówieśnikami;  rozwijanie umiejętności interpersonalnych; zajęcia edukacyjne - rozwijanie zdolności, praca indywidualna, obserwacja dzieci; zabawy rozwijające sprawność ruchową, ćwiczenia poranne.

8.30 - 9.00 ŚNIADANIE: przygotowanie do śniadania; mycie rąk; nauka kulturalnego spożywania posiłków.

9.00 - 9.40 zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

9.40 - 10.00 ZAJĘCIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE: zabawy i zajęcia wspierającerozwój umysłowy, emocjonalno-społeczny, twórczy oraz fizyczny dziecka.

10.00 - 10.10 czynności porządkowe i higieniczne; mycie rąk

10.15 - 10.30 DODATEK DO ŚNIADANIA (warzywo, owoc)

10.30 - 11.45 ZABAWY DOWOLNE: wyjście do ogrodu; zabawy ruchowe; rozwijanie swoich zainteresowań; zabawy indywidualne i zespołowe; zabawy dydaktyczne w sali; spacery; wycieczki.

11.45 - 12.30 OBIAD: przygotowania do obiadu; mycie rąk; nauka kultury przy stole.

12.30 - 13.45 LEŻAKOWANIE: doskonalenie samodzielności podczas przebierania się w piżamki; odpoczynek popołudniowy. W grupie Niedźwiadków od 1 marca leżakowanie zastępuje krótki odpoczynek poobiedni a następnie zajęcia i zabawy w sali ( dydaktyczne, plastyczne, rozwijające zainteresowania) bądź na powietrzu (spacery, zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu ogrodowego)

14.00 - 14.30 PODWIECZOREK: czynności higieniczno-porządkowe; nauka kulturalnego spożywania posiłku.

14.30 - 17.00 ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE: zabawy ruchowe; indywidualne i w małych grupach; czytanie bajek, opowiadań, wierszy; zajęcia edukacyjne rozwijające zdolnosci; rozchodzenie się do domów

 

 

Szczegółowy rozkład dnia w grupach starszych ("Kangurki" , "Tygryski", "Żuczki", "Biedronki"):

6.30 - 8.00 Schodzenie się dzieci.

8.00 - 8.30 ZAJĘCIA PORANNE: zajęcia indywidualne wg. własnych pomysłów lub zabawy w małych grupach;nawiązywanie i podtrzymywanie relacji z rówieśnikami; rozwijanie umiejętności interpersonalnych; zajęcia edukacyjne - rozwijanie zdolności, praca indywidualna, obserwacja dzieci; zabawy rozwijające sprawność ruchową, ćwiczenia poranne.

8.30 - 9.00 ŚNIADANIE: przygotowanie do śniadania; mycie rąk; nauka kulturalnego spożywania posiłków.

9.00 - 9.20 zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

9.20 - 10.00 ZAJĘCIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE: zabawy i zajęcia wspierającerozwój umysłowy, emocjonalno-społeczny, twórczy oraz fizyczny dziecka.

10.00 - 10.10 czynności porządkowe i higieniczne; mycie rąk

10.15 - 10.30 DODATEK DO ŚNIADANIA (warzywo, owoc)

10.30 - 11.45 ZABAWY DOWOLNE: wyjście do ogrodu; zabawy ruchowe; rozwijanie swoich zainteresowań; zabawy indywidualne i zespołowe; zabawy dydaktyczne w sali; spacery; wycieczki; wyjścia do kina, teatru, muzeum

11.45 - 12.30 OBIAD: przygotowania do obiadu; mycie rąk; nauka kultury przy stole.dbanie o higienę jamy ustnej.

12.30 - 14.00 KONTYNUACJA ZAJĘĆ WŁAŚCIWYCH: odpoczynek podczas słuchania bajek; zaspokojenie potrzeby relaksu i ruchu na świeżym powietrzu; dokonywanie samodzielnego wyboru aktywności; rozwijanie zainteresowań; zabawy indywidualne i w grupach; zabawy dydaktyczne; warsztaty twórcze.

14.00 - 14.30 PODWIECZOREK: czynności higieniczno-porządkowe; nauka kulturalnego spożywania posiłku.

14.30 - 17.00 ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE: zabawy ruchowe; indywidualne i w małych grupach; czytanie bajek, opowiadań, wierszy; zajęcia edukacyjne rozwijające zdolnosci; rozchodzenie się do domów