Menu
Strona głowna  /  REKRUTACJA
REKRUTACJA

SZANOWNI RODZICE

Wybór przedszkola to ważna decyzja w życiu każdej rodziny. Chcemy umożliwić Państwu uzyskanie pełnych i szczegółowych informacji,  dlatego zapraszamy wszystkich chętnych Rodziców wraz z dziećmi do odwiedzenia naszego przedszkola w trakcie DNI OTWARTYCH:

23 02.2022 (środa), w godzinach: 16.30 - 18.00

24.02.2022 (czwartek), w godzinach: 16.30 - 18.00

28.02.2022 (poniedziałek,) w godzinach: 16.30 - 18.00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

 

 

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH INFORMUJEMY, ŻE NA DZIEŃ 28.09. 2021 DYSPONUJEMY JESZCZE KILKOMA WOLNYMI MIEJSCAMI W PRZEDSZKOLU.

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ DZIECI 2,5 LETNIE !!

 

UWAGA RODZICE DZIECI NOWO PRZYJĘTYCH !!
 
DZIECI, KTÓRE WE  WRZEŚNIU 2021 PO RAZ PIERWSZY PRZEKROCZĄ PROGI NASZEGO PRZEDSZKOLA,
SERDECZNIE ZAPRASZAMY WRAZ Z RODZICAMI NA DNI OTWARTE
W TERMINCH 28.06 (poniedziałek) i 29.06 (wtorek) W GODZINACH: 17.00 - 18.30

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO  SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 119 W KRAKOWIE

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole119krakow/lista-dzieci-przyjetych-w-rekrutacji-uzupel.pdf

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 2021/2022

INFORMUJEMY ZAINTERESOWANYCH, IŻ LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 119 NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

SĄ WYWIESZONE NA DRZWIACH WEJŚCIOWYCH DO PLACÓWKI 

ORAZ ZAMIESZCZONE PONIŻEJ.

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole119krakow/lista-dzieci.pdf

 

POTWIERDZENIE WOLI KORZYSTANIA Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

W dniach od 21 czerwca do 25 czerwca 2021r. do godz. 15:00 prosimy o potwierdzanie 

przez rodziców, dzieci zakwalifikowanych do naszego przedszkola,

 woli korzystania z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022.

 Wolę przyjęcia dziecka rodzic może potwierdzić:

- wypełniając pobrany druk potwierdzenia i przynosząc do przedszkola do skrzynki stojącej przed budynkiem. 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole119krakow/potwierdzenie-woli-przyjecia-dziecka-do-przedszkolu.pdf

Niepotwierdzenie woli w/w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w naszym przedszkolu.

 

Rekrutacja uzupełniająca

Informujemy, że po przeprowadzeniu rekrutacji w miesiącu marcu Samorządowe Przedszkole Nr 119 dysponuje jeszcze wolnymi miejscami.

W związku z tym zapraszamy do rekrutacji uzupełniającej - wniosek po pobraniu i wypełnieniu należy złożyć osobiście w przedszkolu.

Terminarz rekrutacji uzupełniającej

  • 24.05.2021 – 01.06.2021  Przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola
  • 18.06.2021  godz. 9:00     Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej
  • 21.06.2021 – 25.06.2021  Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do przedszkola

Brak potwierdzenia woli uczęszczania do przedszkola jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce

  • 28.06.2020 godz. 9:00 ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej ( ostateczna lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych )

Formularz wniosku do pobrania znajdziecie Państwo tutaj:

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole119krakow/wniosekoprzyjeciedosamorzadowgoprzedszkola.pdf

 

 

REKRUTACJA  2021/2022

INFORMUJEMY ZAINTERESOWANYCH, IŻ LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH

DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 119 NA ROK SZKOLNY 2021/2022 SĄ WYWIESZONE NA DRZWIACH WEJŚCIOWYCH DO PLACÓWKI

ORAZ ZAMIESZCZONE PONIŻEJ.

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole119krakow/lista-dzieci-przyjetych2021051013561006.pdf

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole119krakow/lista-dzieci-nieprzyjetych2021051013573318.pdf

 

POTWIERDZENIE WOLI KORZYSTANIA Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

W dniach od 26 kwietnia godz. 10:00 do 07 maja 2021r. godz. 14:00 prosimy o potwierdzanie 

przez rodziców, dzieci zakwalifikowanych do naszego przedszkola,

 woli korzystania z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022.

 Wolę przyjęcia dziecka rodzic może potwierdzić:

- logując się na konto dziecka (krakow.formico.pl);

- wypełniając pobrany druk potwierdzenia i przesyłając skan do przedszkola na adres: przedszkole119@wp.pl 

- wypełniając pobrany druk potwierdzenia i przynosząc do przedszkola do skrzynki stojącej przed budynkiem. 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole119krakow/potwierdzenie-pobytu-dziecka-w-przedszkolu.pdf

Niepotwierdzenie woli w/w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w naszym przedszkolu.    

 

WYNIKI REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2021/2022

INFORMUJEMY ZAINTERESOWANYCH, IŻ LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH

DO NASZEGO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2021/2022 SĄ WYWIESZONE NA DRZWIACH WEJŚCIOWYCH DO PLACÓWKI

ORAZ ZAMIESZCZONE PONIŻEJ.

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole119krakow/lista-kandydatow-zakwalifikowanych2021042310264166.pdf

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole119krakow/lista-kandydatow-niezakwalifikowanych2021042310254043.pdf

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 99/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z 15 stycznia 2021 r. rekrutacja do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się

1 marca 2021 r.

Również 1 marca 2021 zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji  

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodziców dzieci uczęszczających już do przedszkola: 18-26 lutego 2021 r.

 Kryteria naboru, terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 oraz inne szczegółowe informacje znajdziecie Państwo tutaj https://portaledukacyjny.krakow.pl/196467,artykul,rekrutacja_do_przedszkoli.html?_ga=2.48768623.878474401.1611645867-221202016.1611645867

 

 

 

WYNIKI REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ

Zgodnie z treścią rozporządzenia MEN z 25 marca 2020 r.

zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( w załączeniu),

„W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty,

o których mowa w art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów,

o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 tej ustawy,

podaje się do publicznej wiadomości w budynku przedszkola.

 

POTWIERDZENIE WOLI KORZYSTANIA Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO w roku szkolnym 2020/2021

odbywać się będzie w dniach od 18 czerwca - 25 czerwca 2020 r.  godz.12:00

 przesyłając e-mail do przedszkola na adres: przedszkole119@wp.pl 

Nie wymagamy żadnego określonego sformułowania. Treść wiadomości ma wskazywać,

że rodzic akceptuje wynik rekrutacji i wyraża wolę uczęszczania dziecka np. akceptuję, zgadzam się.

Niepotwierdzenie woli  w/w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w  naszym przedszkolu.

 

Rekrutacja uzupełniająca

Informujemy, że po przeprowadzeniu rekrutacji w miesiącu marcu Samorządowe Przedszkole Nr 119 dysponuje 20 wolnymi miejscami.

W związku z tym zapraszamy do rekrutacji uzupełniającej, która odbywa się na tych samych zasadach.

Terminarz rekrutacji uzupełniającej

  • 25.05.2020 – 02.06.2020  Przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola
  • 17.06.2020  godz.9:00     Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej
  • 18.06.2020 – 25.06.2020  Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do przedszkola

Brak potwierdzenia woli uczęszczania do przedszkola jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce

  • 26.06.2020 godz. 9:00 ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej ( ostateczna lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych )

W związku z trwającą epidemią, mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa

oraz pracowników naszego przedszkola, informujemy że wnioski zapisu dziecka do przedszkola wraz z załącznikami

będziemy przyjmować tylko elektronicznie w formie skanu przesłanego na adres e-mail: przedszkole119@wp.pl

Wniosek i oświadczenia do pobrania poniżej:

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole119krakow/wniosek-rekrutacja-uzupelniajaca.pdf

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole119krakow/oswiadczenieosamotnymwychowywaniudziecka.pdf

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole119krakow/oswiadczenieowielodzietnoscirodziny.pdf

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole119krakow/oswiadczenieorekrutacjirodzenstwa.pdf

 

  • Szanowni Państwo

POTWIERDZENIE WOLI KORZYSTANIA Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

W dniach od 27 kwietnia - 08 maja 2020 r. prosimy o potwierdzanie 

przez rodziców, dzieci zakwalifikowanych do naszego przedszkola,

 woli korzystania z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021.

Ze względu na zawieszenie zajęć opiekuńczo - dydaktyczno- wychowawczych

jak również w trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich, 

 wolę przyjęcia dziecka rodzic może potwierdzić logując się na konto dziecka (krakow.formico.pl)

lub przesyłając e-mail do przedszkola na adres: przedszkole119@wp.pl 

Nie wymagamy żadnego określonego sformułowania. Treść wiadomości ma wskazywać,

że rodzic akceptuje wynik rekrutacji i wyraża wolę uczęszczania dziecka np. akceptuję, zgadzam się.

Niepotwierdzenie woli  w/w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w  naszym przedszkolu    

 

Szanowni Państwo!

 

W obecnej sytuacji gdy termin zamknięcia przedszkoli został wydłużony

Wnioski można przesyłać do przedszkoli także w formie skanu. Wszystkie dokumenty muszą być podpisane.

Przypominamy jednak, że konieczne będzie złożenie lub przesłanie oryginałów dokumentów w formie papierowej – w terminie późniejszym

lub zostawienie w skrzynce pocztowej na ogrodzeniu przedszkola.

 

Drodzy Rodzice

W związku z decyzją o zamknięciu przedszkoli w dniach 16 marca – 25 marca,

zmienia się harmonogram przyjmowania wniosków:

Od poniedziałku do piątku – 10:00- 13:00

Informację w sprawie kryterium rekrutacyjnego dotyczącego szczepień znajdziecie Państwo tutaj: 

https://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/238076,1812,komunikat,informacja_w_sprawie_kryterium

 

 

 

Rekrutacja uzupełniająca

Liczba wolnych miejsc w przedszkolu: 17
Zapraszamy do udziału w rekrutacji uzupełniającej.

Terminarz rekrutacji uzupełniającej:

27 maja- 4 czerwca 2019 r. – przyjmowanie wniosków w formie papierowej

19 czerwca 2019 r. – ogłoszenie wyników rekrutacji, listy dzieci zakwalifikowanych i dzieci niezakwalifikowanych

21-27 czerwca 2019 r. – potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola

28 czerwca 2019 r. – ogłoszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

INFORMACJA 

INFORMUJEMY ZAINTERESOWANYCH, IŻ LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO NASZEGO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2019/2020 SĄ WYWIESZONE W SZATNI PRZEDSZKOLA. ZAPRASZAMY RODZICÓW KANDYDATÓW DO SKŁADANIA PISEMNYCH OŚWIADCZEŃ (WYMAGANE SĄ PODPISY OBOJGA RODZICÓW/OPIRKUNÓW), POTWIERDZAJĄCYCH WOLĘ PRZYJĘCIA DZIECKA DO NASZEGO PRZEDSZKOLA W TERMINACH:

30.04 (wtorek) w godz. 9.00 - 12.00

2.05 (czwartek) w godz. 9.00 - 12.00

6.05 (poniedziałek) w godz. 9.00 - 12.00

7.05 (wtorek) w godz. 9.00 - 12.00

8.05 (środa) w godz. 10.00 - 17.00

9.05 (czwartek) w godz. 9.00 - 12.00

10.05 (piątek) w godz. 9.00 - 14.00

 

ZAPISY NA DYŻUR WAKACYJNY ZAKOŃCZONE!

Z PRZYKROŚCIĄ INFORMUJEMY RODZICÓW DZIECI Z INNYCH PRZEDSZKOLI, KTÓRZY CHCĄ ZAPISAĆ DZIECI NA DYŻUR WAKACYJNY W SIERPNIU, IŻ NASZE PRZEDSZKOLE NIE DYSPONUJE JUŻ WOLNYMI MIEJSCAMI. JEDNOCZEŚNIE PRZEKAZUJEMY NR KONTAKTOWY DO NOWO OTWARTEGO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA PRZY UL. GŁOWACKIEGO 56 (BUDYNEK ZDW), KTÓRE DYSPONUJE WOLNYMI MIEJSCAMI W LIPCU I  SIERPNIU. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE POD NUMEREM: 538 237 213 

 
 
UWAGA !!!
Z DNIEM 1. 03. 2018r. RUSZA REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2019/20 !

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW W NASZYM PRZEDSZKOLU,

PO UPRZEDNIM  WYPEŁNIENIU I ZAREJESTROWANIU  ICH ELEKTRONICZNIE, PRZEZ PORTAL EDUKACYJNY

ZAKŁADKA "REKRUTACJA"

  ODBYWA SIĘ W TERMINACH:

PONIEDZIAŁEK: 9.00 - 11.00:

WTOREK:  9.00 - 11.00

ŚRODA: 10.00 - 12.00 , 16.00 - 17.00

CZWARTEK:----------------

PIĄTEK: 14.00 - 16.00

 

Kryteria naboru do krakowskich przedszkoli samorządowych określa art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz uchwała nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków:

Lp.

Rodzaj czynności

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 

1.

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

1 – 29 marca 2019 r.

 

27 maja – 4 czerwca 2019 r.

 

2.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności,o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

 

 

do 1 kwietnia 2019 r.

 

do 5 czerwca 2019 r.

 

3.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

26 kwietnia 2019 r.

19 czerwca 2019 r.

 

4.

 

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 

 

29 kwietnia – 10 maja 2019 r.

 

21 – 27 czerwca 2019 r.

 

5.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

13 maja 2019 r.

28 czerwca 2019 r.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA !!!

PODPISYWANIE DEKLARACJI CHĘCI  KORZYSTANIA Z USŁUG NASZEGO PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 DLA DZIECI KONTYNUUJĄCYCH (AKTUALNIE ZAPISANYCH) BĘDZIE TRWAŁO W TERMINIE OD PONIEDZIAŁKU 25.02 DO CZWARTKU 28.02 w godzianch pracy przedszkola (będzie potrzebny PESEL dziecka).

 

System rekrutacji do naszego przedszkola oparty jest o jednolite kryteria naboru określone art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) oraz uchwałą nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów. 
 
 
http://www.portaledukacyjny.krakow.pl/
ZAKŁADKA "REKRUTACJA"

Ostatnia aktualizacja: 2022-01-18