REKRUTACJA

Rekrutacja uzupełniająca na rok 2024/2025

Informujemy, że po przeprowadzeniu rekrutacji w miesiącu marcu Samorządowe Przedszkole Nr 119 dysponuje jeszcze wolnymi miejscami.

W związku z tym zapraszamy do rekrutacji uzupełniającej, która odbywa się na tych samych zasadach.

Terminarz rekrutacji uzupełniającej:

20.05.2024 – 03.06.2024  Przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola

19.06.2024  godz.9:00  Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej (lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)

20.06.2024 – 27.06.2024  Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do przedszkola

Brak potwierdzenia woli uczęszczania do przedszkola jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce

28.06.2024 godz. 9:00 Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej (ostateczna lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych)

Informujemy że wnioski zapisu dziecka do przedszkola wraz z załącznikami należy dostarczyć do przedszkola (w kopercie lub koszulce)

i wrzucić do skrzynki stojacej przed budynkiem przedszkola.

Prosimy nie przesyłać wniosków drogą elektoniczną.

Wniosek i oświadczenia do pobrania poniżej:

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole119krakow/wniosekoprzyjeciedosamorzadowgoprzedszkolaoddzialuprzedszkolnegowszkolepodstawowej-2.pdf

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole119krakow/oswiadczenieosamotnymwychowywaniudziecka.pdf

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole119krakow/oswiadczenieowielodzietnoscirodziny.pdf

 

WYNIKI REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2024/2025

INFORMUJEMY ZAINTERESOWANYCH, IŻ LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH

DO NASZEGO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2024/2025 SĄ WYWIESZONE NA DRZWIACH WEJŚCIOWYCH DO PLACÓWKI

ORAZ ZAMIESZCZONE PONIŻEJ:

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole119krakow/lista-kandydatow-przyjetych(3).pdf

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole119krakow/lista-kandydatow-nieprzyjetych(2).pdf

 

POTWIERDZENIE WOLI KORZYSTANIA Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

W dniach od 22 kwietnia do 07 maja 2024 r. godz. 14:00 prosimy o potwierdzanie 

przez rodziców, dzieci zakwalifikowanych do naszego przedszkola,

 woli korzystania z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025.

 Wolę przyjęcia dziecka rodzic może potwierdzić:

- wypełniając pobrany poniżej druk potwierdzenia i przynosząc do przedszkola do skrzynki stojącej przed budynkiem.

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole119krakow/potwierdzenie-woli-2024-2025(1).pdf

Niepotwierdzenie woli w/w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w naszym przedszkolu.    

 

WYNIKI REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2024/2025

INFORMUJEMY ZAINTERESOWANYCH, IŻ LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH

DO NASZEGO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2024/2025 SĄ WYWIESZONE NA DRZWIACH WEJŚCIOWYCH DO PLACÓWKI

ORAZ ZAMIESZCZONE PONIŻEJ.

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole119krakow/lista-kandydatow-zakwalifikowanych.pdf

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole119krakow/lista-kandydatow-niezakwalifikowanych(2).pdf

 

ZAPISY NA SIERPIEŃ 2024 DLA DZIECI SPOZA SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 119

SZANOWNI RODZICE

Informujemy, iż po przeprowadzonej rekrutacji na miesiąc sierpień dla dzieci z Samorządowego Przedszkola nr 119 w Krakowie,

nasze przedszkole dysponuje 5 wolnymi miejscami.

Zapisy odbywać się będą w dniach 3 (środa) i 4 (czwartek) kwietnia 2024 r. w godzinach 15:00 - 17:00.

Pierwszeństwo mają dzieci, których:

- przedszkole będzie zamknięte przez dwa miesiące wakacyjne.

W przypadku większej liczby chętnych, niż liczba dostępnych miejsc, decydować bedzie kolejność zgłoszeń.

Dzieci powyżej dostępnego limitu miejsc, będą zapisywane na listę rezerwową.

Karta zapisu dostępna poniżej lub na terenie przedszkola od czwartku 28.04.2024 r.

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole119krakow/karta-zapisu-dziecka-na-wakacje-2024.docx

O przyjęciu na sierpień poinformujemy Państwa za pomocą korespondencji elektronicznej (bardzo prosimy o czytelne wpisanie adresów e-mail). Pozostałe złożone karty zapisu będą podstawą do wpisania dziecka na listę rezerwową. W sytuacji rezygnacji z miejsca z przedszkolu, prosimy o stosowną informację drogą mailową na adres: przedszkole119@wp.pl

 

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Rekrutacja dzieci do przedszkola na nowy rok szkolny 2024/2025 trwać będzie
od 1 marca do 29 marca 2024 r. 

Zasady rekrutacji do przedszkola oraz wnioski wraz z oświadczeniami dostępne są:
- na stronie internetowej http://www.portaledukacyjny.krakow.pl w zakładce „Rekrutacja”

oraz w naszym przedszkolu.                  

Zachęcamy rodziców do elektronicznego wypełniania wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, a następnie złożenie wersji papierowej w przedszkolu pierwszego wyboru.
Prosimy o składanie wniosków w dniach i godzinach ustalonych w poniższym harmonogramie:
poniedziałek, wtorek - w godzinach od 10:00 do 14:00

środa, piątek - w godzinach od 11:00 do 16:00

 

 

SZANOWNI RODZICE

Wybór przedszkola to ważna decyzja w życiu każdej rodziny. Chcemy umożliwić Państwu uzyskanie pełnych i szczegółowych informacji,  dlatego zapraszamy wszystkich chętnych Rodziców wraz z dziećmi do odwiedzenia naszego przedszkola w trakcie DNI OTWARTYCH:

27 02.2024 (wtorek), w godzinach: 16.30 - 18.00

28.02.2024 (środa), w godzinach: 16.30 - 18.00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! Jednocześnie przypominamy o pantoflach lub innym obuwiu zamiennym dla dziecka.

 

UWAGA RODZICE

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym przez rodziców dzieci uczęszczających już do przedszkola odbędzie się w dniach 21-29 lutego 2024 r. do godziny 14:00. Wypełnioną deklarację należy złożyć w przedszkolu.

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole119krakow/deklaracja-kontynuacji-2024-2025.pdf

 

WYNIKI REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ NA ROK SZKOLNY 2023/2024

INFORMUJEMY ZAINTERESOWANYCH, IŻ LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH

DO NASZEGO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2023/2024 SĄ WYWIESZONE NA DRZWIACH WEJŚCIOWYCH DO PLACÓWKI

ORAZ ZAMIESZCZONE PONIŻEJ:

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole119krakow/lista-kandydatow-przyjetych20230630.pdf

 

POTWIERDZENIE WOLI KORZYSTANIA Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

W dniach od 22 do 29 czerwca 2023 r. prosimy o potwierdzanie 

przez rodziców, dzieci zakwalifikowanych do naszego przedszkola,

 woli korzystania z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024.

 Wolę przyjęcia dziecka rodzic może potwierdzić:

- wypełniając pobrany poniżej druk potwierdzenia i przynosząc do przedszkola do skrzynki stojącej przed budynkiem.

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole119krakow/potwierdzenie-pobytu-dziecka-w-przedszkolu-2023-2024(1).pdf

Niepotwierdzenie woli w/w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w naszym przedszkolu.    

 

 

WYNIKI REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2023/2024

INFORMUJEMY ZAINTERESOWANYCH, IŻ LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH 

DO NASZEGO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2023/2024 SĄ WYWIESZONE NA DRZWIACH WEJŚCIOWYCH DO PLACÓWKI

ORAZ ZAMIESZCZONE PONIŻEJ:

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole119krakow/listy-kandydatow-zakwalifikowanych.docx

 

Rekrutacja uzupełniająca 2023/2024

Informujemy, że lista dzieci zakwalifikowanych wywieszona zostanie na drzwiach wejściowych do przedszkola 21.06.2023 r. (środa) o godzinie 9:00

 

Rekrutacja uzupełniająca na rok 2023/2024

Informujemy, że po przeprowadzeniu rekrutacji w miesiącu marcu Samorządowe Przedszkole Nr 119 dysponuje jeszcze wolnymi miejscami.

W związku z tym zapraszamy do rekrutacji uzupełniającej, która odbywa się na tych samych zasadach.

Terminarz rekrutacji uzupełniającej:

 • 25.05.2023 – 05.06.2023  Przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola
 • 21.06.2023  godz.9:00     Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej (lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)
 • 22.06.2023 – 29.06.2023  Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do przedszkola

Brak potwierdzenia woli uczęszczania do przedszkola jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce

 • 30.06.2023 godz. 9:00 Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej (ostateczna lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych)

Informujemy że wnioski zapisu dziecka do przedszkola wraz z załącznikami należy dostarczyć do przedszkola (w kopercie lub koszulce)

i wrzucić do skrzynki stojacej przed budynkiem przedszkola.

Prosimy nie przesyłać wniosków drogą elektoniczną.

Wniosek i oświadczenia do pobrania poniżej:

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole119krakow/wniosekoprzyjeciedosamorzadowgoprzedszkolaoddzialuprzedszkolnegowszkolepodstawowejwrekrutacjiuzupelniajacej.pdf

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole119krakow/oswiadczenieosamotnymwychowywaniudziecka.pdf

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole119krakow/oswiadczenieowielodzietnoscirodziny.pdf

 

 

WYNIKI REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2023/2024

INFORMUJEMY ZAINTERESOWANYCH, IŻ LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH

DO NASZEGO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2023/2024 SĄ WYWIESZONE NA DRZWIACH WEJŚCIOWYCH DO PLACÓWKI

ORAZ ZAMIESZCZONE PONIŻEJ:

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole119krakow/lista-kandydatow-przyjetych(2).pdf

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole119krakow/lista-kandydatow-nieprzyjetych(1).pdf

 

POTWIERDZENIE WOLI KORZYSTANIA Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

W dniach od 24 kwietnia do 09 maja 2023 r. godz. 14:00 prosimy o potwierdzanie 

przez rodziców, dzieci zakwalifikowanych do naszego przedszkola,

 woli korzystania z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024.

 Wolę przyjęcia dziecka rodzic może potwierdzić:

- logując się na konto dziecka (krakow.formico.pl);

- wypełniając pobrany poniżej druk potwierdzenia i przynosząc do przedszkola do skrzynki stojącej przed budynkiem.

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole119krakow/potwierdzenie-pobytu-dziecka-w-przedszkolu-2023-2024.pdf

Niepotwierdzenie woli w/w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w naszym przedszkolu.    

 

WYNIKI REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2023/2024

INFORMUJEMY ZAINTERESOWANYCH, IŻ LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH

DO NASZEGO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2023/2024 SĄ WYWIESZONE NA DRZWIACH WEJŚCIOWYCH DO PLACÓWKI

ORAZ ZAMIESZCZONE PONIŻEJ.

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole119krakow/lista-kandydatow-zakwalifikowanych20230421.pdf

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole119krakow/lista-kandydatow-niezakwalifikowanych.pdf

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Rekrutacja dzieci do przedszkola na nowy rok szkolny 2023/2024 trwać będzie
od 1 marca do 31 marca 2023 r. (do godz. 14:00).

Zasady rekrutacji do przedszkola oraz wnioski wraz z oświadczeniami dostępne są:
- na stronie internetowej http://www.portaledukacyjny.krakow.pl w zakładce „Rekrutacja”

oraz w naszym przedszkolu.                  

Zachęcamy rodziców do elektronicznego wypełniania wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, a następnie złożenie wersji papierowej w przedszkolu pierwszego wyboru.
Prosimy o składanie wniosków w dniach i godzinach ustalonych w poniższym harmonogramie:
poniedziałek, wtorek - w godzinach od 10:00 do 14:00

środa - w godzinach od 13:00 do 17:00

piątek - w godzinach od 11:00 do 16:00

 

 

UWAGA RODZICE

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym przez rodziców dzieci uczęszczających już do przedszkola odbędzie się w dniach 20-28 lutego 2023 r. do godziny 14:00. Wypełnioną deklarację należy złożyć w przedszkolu.

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole119krakow/deklaracja-kontynuacji-2023-2024(1).pdf

SZANOWNI RODZICE

Wybór przedszkola to ważna decyzja w życiu każdej rodziny. Chcemy umożliwić Państwu uzyskanie pełnych i szczegółowych informacji,  dlatego zapraszamy wszystkich chętnych Rodziców wraz z dziećmi do odwiedzenia naszego przedszkola w trakcie DNI OTWARTYCH:

21 02.2023 (wtorek), w godzinach: 16.30 - 18.00

23.02.2023 (czwartek), w godzinach: 16.30 - 18.00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! Jednocześnie przypominamy o obowiązujących na terenie przedszkola zasadach bezpieczeństwa (dezynfekcja, dystans) oraz o pantoflach lub innym obuwiu zamiennym dla dziecka.

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Rekrutacja do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się 1 marca 2023 r.

Również 1 marca 2023 r. zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji.

Szczegółowe zasady rekrutacji oraz formularze rekrutacyjne zostaną zamieszczone w elektronicznym systemie rekrutacji.

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodziców dzieci uczęszczających już do przedszkola: 20-28 lutego 2023 r.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 można znaleźć tutaj:

https://portaledukacyjny.krakow.pl/196467,artykul,rekrutacja_do_przedszkoli.html?_ga=2.37488226.330584775.1675360056-1916938744.1670437440

Kryteria naboru do krakowskich przedszkoli samorządowych określa art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) oraz uchwała nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (ze zm.).

 

 

ZEBRANIE DLA RODZICÓW DZIECI Z GRUP "KRASNOLUDKI" I "NIEDŹWIADKI"

DNIA 30.08.2022 (WTOREK) O GODZINIE 17:00 ODBĘDZIE SIĘ  ZEBRANIE OGÓLNE

Z DYREKTOREM DLA RODZICÓW DZIECI Z GRUP "KRASNOLUDKI" I "NIEDŹWIADKI".

PO ZEBRANIU ZAPRASZAMY  NA SPOTKANIE Z NAUCZYCIELAMI W/W GRUP.

 

 

SZANOWNI RODZICE

LISTY DZIECI NA NOWY ROK SZKOLNY 2022/2023 WRAZ Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE GRUPY  ZOSTANĄ WYWIESZONE W PRZEDSZKOLU W CZWARTEK, 25.08.  

 

 

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO  SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 119 W KRAKOWIE

NA ROK SZKOLNY 2022/2023

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole119krakow/lista-kandydatow-przyjetych(1).pdf

 

UWAGA RODZICE DZIECI NOWO PRZYJĘTYCH !!

 

DZIECI, KTÓRE WE  WRZEŚNIU 2022 PO RAZ PIERWSZY PRZEKROCZĄ PROGI NASZEGO PRZEDSZKOLA,

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WRAZ Z RODZICAMI NA DNI OTWARTE

W TERMINCH 27.06.2022 (poniedziałek) i 28.06.2022 (wtorek) W GODZINACH: 16.30 - 18.00

 

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 2022/2023

INFORMUJEMY ZAINTERESOWANYCH, IŻ LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH

DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 119 NA ROK SZKOLNY 2022/2023

SĄ WYWIESZONE NA DRZWIACH WEJŚCIOWYCH DO PLACÓWKI 

 

 

POTWIERDZENIE WOLI KORZYSTANIA Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

W dniach od 22 czerwca do 28 czerwca 2022r. do godz. 15:00 prosimy o potwierdzanie 

przez rodziców, dzieci zakwalifikowanych do naszego przedszkola,

 woli korzystania z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023.

 Wolę przyjęcia dziecka rodzic może potwierdzić:

- wypełniając pobrany druk potwierdzenia i przynosząc do przedszkola do skrzynki stojącej przed budynkiem. 

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole119krakow/potwierdzenie-pobytu-dziecka-w-przedszkolu-2022-2023.pdf

Niepotwierdzenie woli w/w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w naszym przedszkolu.

 

Rekrutacja uzupełniająca na rok 2022/2023

Informujemy, że po przeprowadzeniu rekrutacji w miesiącu marcu Samorządowe Przedszkole Nr 119 dysponuje wolnymi miejscami.

W związku z tym zapraszamy do rekrutacji uzupełniającej, która odbywa się na tych samych zasadach.

Terminarz rekrutacji uzupełniającej

 • 23.05.2022 – 01.06.2022  Przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola
 • 21.06.2022  godz.9:00     Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej (lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)
 • 22.06.2022 – 28.06.2022  Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do przedszkola

Brak potwierdzenia woli uczęszczania do przedszkola jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce

 • 29.06.2022 godz. 9:00 ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej ( ostateczna lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych )

Informujemy że wnioski zapisu dziecka do przedszkola wraz z załącznikami należy dostarczyć do przedszkola,

można wrzucać do skrzynki stojacej przed budynkiem przedszkola.

Prosimy nie przesyłać wniosków drogą elektoniczną.

Wniosek i oświadczenia do pobrania poniżej:

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole119krakow/wniosekoprzyjeciedosamorzadowgoprzedszkolaoddzialuprzedszkolnegowszkolepodstawowej(1).pdf

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole119krakow/oswiadczenieosamotnymwychowywaniudziecka(1).pdf

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole119krakow/oswiadczenieowielodzietnoscirodziny(1).pdf

 

WYNIKI REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2022/2023

INFORMUJEMY ZAINTERESOWANYCH, IŻ LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH

DO NASZEGO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2022/2023 SĄ WYWIESZONE NA DRZWIACH WEJŚCIOWYCH DO PLACÓWKI

ORAZ ZAMIESZCZONE PONIŻEJ:

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole119krakow/lista-kandydatow-przyjetych.pdf

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole119krakow/lista-kandydatow-nieprzyjetych.pdf

 

POTWIERDZENIE WOLI KORZYSTANIA Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

W dniach od 25 kwietnia do 06 maja 2022 r. godz. 14:00 prosimy o potwierdzanie 

przez rodziców, dzieci zakwalifikowanych do naszego przedszkola,

 woli korzystania z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023.

 Wolę przyjęcia dziecka rodzic może potwierdzić:

- logując się na konto dziecka (krakow.formico.pl);

- wypełniajac druk pobrany w przedszkolu i zostawiając w skrzynce stojacej przed budynkiem;

- wypełniając pobrany poniżej druk potwierdzenia i przynosząc do przedszkola do skrzynki stojącej przed budynkiem;

- wypełniając pobrany poniżej druk potwierdzenia i przesyłajac skan lub zdjecie dokumentu na maila przedszkola: p119@mjo.krakow.pl 

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole119krakow/potwierdzenie-pobytu-dziecka-w-przedszkolu-2022-2023.pdf

Niepotwierdzenie woli w/w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w naszym przedszkolu.    

 

WYNIKI REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2022/2023

INFORMUJEMY ZAINTERESOWANYCH, IŻ LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH

DO NASZEGO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2022/2023 SĄ WYWIESZONE NA DRZWIACH WEJŚCIOWYCH DO PLACÓWKI

ORAZ ZAMIESZCZONE PONIŻEJ.

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole119krakow/lista-kandydatow-zakwalifikowanych.pdf

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole119krakow/lista-kandydatow-niezakwalifikowanych.pdf

 

ZAPISY NA SIERPIEŃ 2022 DLA DZIECI SPOZA SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 119

SZANOWNI RODZICE

Informujemy, iż po przeprowadzonej rekrutacji na miesiąc sierpień dla dzieci z Samorządowego Przedszkola nr 119 w Krakowie,

nasze przedszkole dysponuje 16 wolnymi miejscami.

Zapisy odbywać się będą w dniach 27 (środa) i 28 (czwartek) kwietnia 2022 r. w godzinach 15:00 - 17:00.

Pierwszeństwo mają dzieci, których:

- przedszkole będzie zamknięte przez dwa miesiące wakacyjne;

- obydwoje rodzice pracują w tym okresie.

W przypadku większej liczby chętnych, niż liczba dostępnych miejsc, decydować bedzie kolejność zgłoszeń.

Dzieci powyżej dostępnego limitu miejsc, będą zapisywane na listę rezerwową.

Karta zapisu dostępna poniżej lub na terenie przedszkola od czwartku 21.04.2022r.

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole119krakow/karta-zapisu-dziecka-na-wakacje-2022.pdf

O przyjęciu na sierpień poinformujemy Państwa za pomocą korespondencji elektronicznej (bardzo prosimy o czytelne wpisanie adresów e-mail). Pozostałe złożone karty zapisu będą podstawą do wpisania dziecka na listę rezerwową. W sytuacji rezygnacji z miejsca z przedszkolu, prosimy o stosowną informację drogą mailową na adres: przedszkole119@wp.pl 

 

UWAGA

Przypominamy, że rekrutacja do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpoczęła się 1 marca 2022 r.

Również 1 marca 2022 r. (o godz. 8.00) został uruchomiony elektroniczny serwis rekrutacyjny dla rodziców Formico (krakow.formico.pl).

Szczegółowe zasady rekrutacji oraz formularze rekrutacyjne zostały zamieszczone w elektronicznym systemie rekrutacji.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków określa Zarządzenie nr 149/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z 21 stycznia 2022 r.

Kryteria naboru do krakowskich przedszkoli samorządowych określa art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) oraz uchwała nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (ze zm.).

Zasady rekrutacji do przedszkola oraz wnioski wraz z oświadczeniami dostępne są
na stronie internetowej http://www.portaledukacyjny.krakow.pl w zakładce "REKRUTACJA"

WNIOSKI wypełnione w formie elektronicznej należy wydrukować i złożyć w przedszkolu do dnia 31 marca 2022 r.

 

 

UWAGA RODZICE

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym przez rodziców dzieci uczęszczających już do przedszkola odbędzie się w dniach 18-28 lutego 2022 r. do godziny 14:00.

Od dnia 17 lutego 2022 r. będą wydawane deklarację do wypełnienia i złożenia w przedszkolu.

 

 

SZANOWNI RODZICE

Wybór przedszkola to ważna decyzja w życiu każdej rodziny. Chcemy umożliwić Państwu uzyskanie pełnych i szczegółowych informacji,  dlatego zapraszamy wszystkich chętnych Rodziców wraz z dziećmi do odwiedzenia naszego przedszkola w trakcie DNI OTWARTYCH:

23 02.2022 (środa), w godzinach: 16.30 - 18.00

24.02.2022 (czwartek), w godzinach: 16.30 - 18.00

28.02.2022 (poniedziałek,) w godzinach: 16.30 - 18.00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! Jednocześnie przypominamy o obowiązujących na terenie przedszkola zasadach bezpieczeństwa (dezynfekcja, dystans, maseczki) oraz o pantoflach lub innym obuwiu zamiennym dla dziecka.

 

 

 

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH INFORMUJEMY, ŻE NA DZIEŃ 28.09. 2021 DYSPONUJEMY JESZCZE KILKOMA WOLNYMI MIEJSCAMI W PRZEDSZKOLU.

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ DZIECI 2,5 LETNIE !!

 

UWAGA RODZICE DZIECI NOWO PRZYJĘTYCH !!
 
DZIECI, KTÓRE WE  WRZEŚNIU 2021 PO RAZ PIERWSZY PRZEKROCZĄ PROGI NASZEGO PRZEDSZKOLA,
SERDECZNIE ZAPRASZAMY WRAZ Z RODZICAMI NA DNI OTWARTE
W TERMINCH 28.06 (poniedziałek) i 29.06 (wtorek) W GODZINACH: 17.00 - 18.30

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO  SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 119 W KRAKOWIE

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole119krakow/lista-dzieci-przyjetych-w-rekrutacji-uzupel.pdf

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 2021/2022

INFORMUJEMY ZAINTERESOWANYCH, IŻ LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 119 NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

SĄ WYWIESZONE NA DRZWIACH WEJŚCIOWYCH DO PLACÓWKI 

ORAZ ZAMIESZCZONE PONIŻEJ.

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole119krakow/lista-dzieci.pdf

 

POTWIERDZENIE WOLI KORZYSTANIA Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

W dniach od 21 czerwca do 25 czerwca 2021r. do godz. 15:00 prosimy o potwierdzanie 

przez rodziców, dzieci zakwalifikowanych do naszego przedszkola,

 woli korzystania z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022.

 Wolę przyjęcia dziecka rodzic może potwierdzić:

- wypełniając pobrany druk potwierdzenia i przynosząc do przedszkola do skrzynki stojącej przed budynkiem. 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole119krakow/potwierdzenie-woli-przyjecia-dziecka-do-przedszkolu.pdf

Niepotwierdzenie woli w/w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w naszym przedszkolu.

 

c

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole119krakow/wniosekoprzyjeciedosamorzadowgoprzedszkola.pdf

 

 

REKRUTACJA  2021/2022

INFORMUJEMY ZAINTERESOWANYCH, IŻ LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH

DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 119 NA ROK SZKOLNY 2021/2022 SĄ WYWIESZONE NA DRZWIACH WEJŚCIOWYCH DO PLACÓWKI

ORAZ ZAMIESZCZONE PONIŻEJ.

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole119krakow/lista-dzieci-przyjetych2021051013561006.pdf

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole119krakow/lista-dzieci-nieprzyjetych2021051013573318.pdf

 

POTWIERDZENIE WOLI KORZYSTANIA Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

W dniach od 26 kwietnia godz. 10:00 do 07 maja 2021r. godz. 14:00 prosimy o potwierdzanie 

przez rodziców, dzieci zakwalifikowanych do naszego przedszkola,

 woli korzystania z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022.

 Wolę przyjęcia dziecka rodzic może potwierdzić:

- logując się na konto dziecka (krakow.formico.pl);

- wypełniając pobrany druk potwierdzenia i przesyłając skan do przedszkola na adres: przedszkole119@wp.pl 

- wypełniając pobrany druk potwierdzenia i przynosząc do przedszkola do skrzynki stojącej przed budynkiem. 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole119krakow/potwierdzenie-pobytu-dziecka-w-przedszkolu.pdf

Niepotwierdzenie woli w/w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w naszym przedszkolu.    

 

WYNIKI REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2021/2022

INFORMUJEMY ZAINTERESOWANYCH, IŻ LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH

DO NASZEGO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2021/2022 SĄ WYWIESZONE NA DRZWIACH WEJŚCIOWYCH DO PLACÓWKI

ORAZ ZAMIESZCZONE PONIŻEJ.

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole119krakow/lista-kandydatow-zakwalifikowanych2021042310264166.pdf

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole119krakow/lista-kandydatow-niezakwalifikowanych2021042310254043.pdf

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 99/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z 15 stycznia 2021 r. rekrutacja do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się

1 marca 2021 r.

Również 1 marca 2021 zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji  

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodziców dzieci uczęszczających już do przedszkola: 18-26 lutego 2021 r.

 Kryteria naboru, terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 oraz inne szczegółowe informacje znajdziecie Państwo tutaj https://portaledukacyjny.krakow.pl/196467,artykul,rekrutacja_do_przedszkoli.html?_ga=2.48768623.878474401.1611645867-221202016.1611645867

 

 

 

WYNIKI REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ

Zgodnie z treścią rozporządzenia MEN z 25 marca 2020 r.

zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( w załączeniu),

„W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty,

o których mowa w art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów,

o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 tej ustawy,

podaje się do publicznej wiadomości w budynku przedszkola.

 

POTWIERDZENIE WOLI KORZYSTANIA Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO w roku szkolnym 2020/2021

odbywać się będzie w dniach od 18 czerwca - 25 czerwca 2020 r.  godz.12:00

 przesyłając e-mail do przedszkola na adres: przedszkole119@wp.pl 

Nie wymagamy żadnego określonego sformułowania. Treść wiadomości ma wskazywać,

że rodzic akceptuje wynik rekrutacji i wyraża wolę uczęszczania dziecka np. akceptuję, zgadzam się.

Niepotwierdzenie woli  w/w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w  naszym przedszkolu.

 

Rekrutacja uzupełniająca

Informujemy, że po przeprowadzeniu rekrutacji w miesiącu marcu Samorządowe Przedszkole Nr 119 dysponuje 20 wolnymi miejscami.

W związku z tym zapraszamy do rekrutacji uzupełniającej, która odbywa się na tych samych zasadach.

Terminarz rekrutacji uzupełniającej

 • 25.05.2020 – 02.06.2020  Przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola
 • 17.06.2020  godz.9:00     Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej
 • 18.06.2020 – 25.06.2020  Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do przedszkola

Brak potwierdzenia woli uczęszczania do przedszkola jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce

 • 26.06.2020 godz. 9:00 ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej ( ostateczna lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych )

W związku z trwającą epidemią, mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa

oraz pracowników naszego przedszkola, informujemy że wnioski zapisu dziecka do przedszkola wraz z załącznikami

będziemy przyjmować tylko elektronicznie w formie skanu przesłanego na adres e-mail: przedszkole119@wp.pl

Wniosek i oświadczenia do pobrania poniżej:

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole119krakow/wniosek-rekrutacja-uzupelniajaca.pdf

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole119krakow/oswiadczenieosamotnymwychowywaniudziecka.pdf

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole119krakow/oswiadczenieowielodzietnoscirodziny.pdf

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole119krakow/oswiadczenieorekrutacjirodzenstwa.pdf

 

 • Szanowni Państwo

POTWIERDZENIE WOLI KORZYSTANIA Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

W dniach od 27 kwietnia - 08 maja 2020 r. prosimy o potwierdzanie 

przez rodziców, dzieci zakwalifikowanych do naszego przedszkola,

 woli korzystania z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021.

Ze względu na zawieszenie zajęć opiekuńczo - dydaktyczno- wychowawczych

jak również w trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich, 

 wolę przyjęcia dziecka rodzic może potwierdzić logując się na konto dziecka (krakow.formico.pl)

lub przesyłając e-mail do przedszkola na adres: przedszkole119@wp.pl 

Nie wymagamy żadnego określonego sformułowania. Treść wiadomości ma wskazywać,

że rodzic akceptuje wynik rekrutacji i wyraża wolę uczęszczania dziecka np. akceptuję, zgadzam się.

Niepotwierdzenie woli  w/w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w  naszym przedszkolu    

 

Szanowni Państwo!

 

W obecnej sytuacji gdy termin zamknięcia przedszkoli został wydłużony

Wnioski można przesyłać do przedszkoli także w formie skanu. Wszystkie dokumenty muszą być podpisane.

Przypominamy jednak, że konieczne będzie złożenie lub przesłanie oryginałów dokumentów w formie papierowej – w terminie późniejszym

lub zostawienie w skrzynce pocztowej na ogrodzeniu przedszkola.

 

Drodzy Rodzice

W związku z decyzją o zamknięciu przedszkoli w dniach 16 marca – 25 marca,

zmienia się harmonogram przyjmowania wniosków:

Od poniedziałku do piątku – 10:00- 13:00

Informację w sprawie kryterium rekrutacyjnego dotyczącego szczepień znajdziecie Państwo tutaj: 

https://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/238076,1812,komunikat,informacja_w_sprawie_kryterium

 

 

 

Rekrutacja uzupełniająca

Liczba wolnych miejsc w przedszkolu: 17
Zapraszamy do udziału w rekrutacji uzupełniającej.

Terminarz rekrutacji uzupełniającej:

27 maja- 4 czerwca 2019 r. – przyjmowanie wniosków w formie papierowej

19 czerwca 2019 r. – ogłoszenie wyników rekrutacji, listy dzieci zakwalifikowanych i dzieci niezakwalifikowanych

21-27 czerwca 2019 r. – potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola

28 czerwca 2019 r. – ogłoszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

INFORMACJA 

INFORMUJEMY ZAINTERESOWANYCH, IŻ LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO NASZEGO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2019/2020 SĄ WYWIESZONE W SZATNI PRZEDSZKOLA. ZAPRASZAMY RODZICÓW KANDYDATÓW DO SKŁADANIA PISEMNYCH OŚWIADCZEŃ (WYMAGANE SĄ PODPISY OBOJGA RODZICÓW/OPIRKUNÓW), POTWIERDZAJĄCYCH WOLĘ PRZYJĘCIA DZIECKA DO NASZEGO PRZEDSZKOLA W TERMINACH:

30.04 (wtorek) w godz. 9.00 - 12.00

2.05 (czwartek) w godz. 9.00 - 12.00

6.05 (poniedziałek) w godz. 9.00 - 12.00

7.05 (wtorek) w godz. 9.00 - 12.00

8.05 (środa) w godz. 10.00 - 17.00

9.05 (czwartek) w godz. 9.00 - 12.00

10.05 (piątek) w godz. 9.00 - 14.00

 

ZAPISY NA DYŻUR WAKACYJNY ZAKOŃCZONE!

Z PRZYKROŚCIĄ INFORMUJEMY RODZICÓW DZIECI Z INNYCH PRZEDSZKOLI, KTÓRZY CHCĄ ZAPISAĆ DZIECI NA DYŻUR WAKACYJNY W SIERPNIU, IŻ NASZE PRZEDSZKOLE NIE DYSPONUJE JUŻ WOLNYMI MIEJSCAMI. JEDNOCZEŚNIE PRZEKAZUJEMY NR KONTAKTOWY DO NOWO OTWARTEGO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA PRZY UL. GŁOWACKIEGO 56 (BUDYNEK ZDW), KTÓRE DYSPONUJE WOLNYMI MIEJSCAMI W LIPCU I  SIERPNIU. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE POD NUMEREM: 538 237 213 

 
 
UWAGA !!!
Z DNIEM 1. 03. 2018r. RUSZA REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2019/20 !

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW W NASZYM PRZEDSZKOLU,

PO UPRZEDNIM  WYPEŁNIENIU I ZAREJESTROWANIU  ICH ELEKTRONICZNIE, PRZEZ PORTAL EDUKACYJNY

ZAKŁADKA "REKRUTACJA"

  ODBYWA SIĘ W TERMINACH:

PONIEDZIAŁEK: 9.00 - 11.00:

WTOREK:  9.00 - 11.00

ŚRODA: 10.00 - 12.00 , 16.00 - 17.00

CZWARTEK:----------------

PIĄTEK: 14.00 - 16.00

 

Kryteria naboru do krakowskich przedszkoli samorządowych określa art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz uchwała nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków:

Lp.

Rodzaj czynności

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 

1.

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

1 – 29 marca 2019 r.

 

27 maja – 4 czerwca 2019 r.

 

2.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności,o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

 

 

do 1 kwietnia 2019 r.

 

do 5 czerwca 2019 r.

 

3.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

26 kwietnia 2019 r.

19 czerwca 2019 r.

 

4.

 

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 

 

29 kwietnia – 10 maja 2019 r.

 

21 – 27 czerwca 2019 r.

 

5.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

13 maja 2019 r.

28 czerwca 2019 r.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA !!!

PODPISYWANIE DEKLARACJI CHĘCI  KORZYSTANIA Z USŁUG NASZEGO PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 DLA DZIECI KONTYNUUJĄCYCH (AKTUALNIE ZAPISANYCH) BĘDZIE TRWAŁO W TERMINIE OD PONIEDZIAŁKU 25.02 DO CZWARTKU 28.02 w godzianch pracy przedszkola (będzie potrzebny PESEL dziecka).

 

System rekrutacji do naszego przedszkola oparty jest o jednolite kryteria naboru określone art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) oraz uchwałą nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów. 
 
 
http://www.portaledukacyjny.krakow.pl/
ZAKŁADKA "REKRUTACJA"