Goście z Erasmusa

W ramach współpracy z firmą Destination Poland, która organizuje pobyt uczniów z Francji w ramach projektu Erasmus+, nasze przedszkole gościło młodzież z dwóch regionów francuskich.

Pierwsi uczniowie – Romain i Hugo – pojawili się w przedszkolu w dniu 3 lutego 2020 r. w grupie „Tygrysków”. Tydzień później powitaliśmy kolejne nastolatki: Julie i Alyzee, które trafiły do grupy „Żuczków”. Przedszkolaki  z tych dwóch grup miały okazję porozumiewać się po francusku i wzbogacać słownictwo, które wcześniej poznawały na zajęciach dodatkowych z języka francuskiego, prowadzonych na terenie  przedszkola. Podczas pobytu gości z Francji dzieci uczyły się francuskich piosenek, brały udział w zabawach, poznawały kulturę i zwyczaje panujące we Francji. Na zakończenie pobytu uczniów, 28 lutego, został zorganizowany „Quiz wiedzy o Francji”, dzieci otrzymały dyplomy i upominki a gościom, w ramach podziękowania, wręczono albumy o Krakowie. Liczymy na dalszą, udaną współpracę z firmą Destination Poland i czekamy na kolejnych, miłych gości z Francji.